Privacy statement

HR Flux cvba doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken.
HR Flux is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die (via deze website) worden verzameld. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in dit statement.

Algemeen

HR Flux is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Hiervoor beschikken wij over informatie van zowel kandidaten als werkgevers. HR Flux garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. HR Flux betracht de grootst mogelijke zorg om de privacy van de bezoekers van deze website te waarborgen.
Je bent van harte welkom om zo vaak je wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door HR Flux wordt verzameld via deze website en met welk doel.

Bezoekers

HR Flux blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daartoe is de identiteit van jou als bezoeker niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wat wel wordt bijgehouden en bewaard is het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Door middel van deze informatie kan HR Flux de website optimaliseren om je zo goed mogelijk te kunnen bedienen. HR Flux verkoopt of verhuurt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Kandidaten – doel van de gegevensverzameling

Via de website van HR Flux kan je je inschrijven door het formulier in te vullen en je CV te uploaden.
HR Flux gebruikt deze informatie om u als kandidaat in contact te brengen met potentiële werkgevers. Het doorgeven van informatie aan derden geschiedt uiteraard nooit zonder voorafgaand overleg met jou als kandidaat.

Wanneer je specifiek op een vacature hebt gereageerd behouden wij ons het recht voor om jouw gegevens te delen met deze specifieke opdrachtgever, tenzij je specifiek hebt aangegeven dit liever te doen in een latere fase.

Indien je je via onze website voor de eerste keer aanmeldt voor de persoonlijke pagina, ontvangt je direct een schriftelijke bevestiging van de inschrijving per e-mail. Bij deze bevestiging worden ook jouw persoonlijke inloggegevens meegedeeld. Je mag altijd weten welke informatie over jou zich bij HR Flux bevindt. Je kan zelf inloggen of je kan per e-mail inzage verzoeken en desnoods onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens.

Vacaturemailing

Aan de hand van de criteria van je inschrijving zullen wij je benaderen met mogelijk passende vacatures. Mocht je dit liever niet willen meldt het ons dan even, dan zullen wij je hiervoor niet meer benaderen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

    • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
    • Alle personen die namens HR Flux van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
    • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
    • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technisch incidenten.

Herziening privacy statement

Indien we dit privacy statement wijzigen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat je deze kan bekijken.