Assessment en Development Centers

Een Assessment Center kan omschreven worden als een diepgaand onderzoek naar de competenties en capaciteiten van een kandidaat met inbreng van tools die de dagelijkse praktijk simuleren.
Diepte-interviews, psychotechnische tests (zoals ondermeer persoonlijkheidsvragenlijsten en testen die peilen naar capacitaire mogelijkheden), rollenspelen en specifieke simulatieopdrachten maken deel uit van een Assessment Center.

De specifieke invulling van een Assessment Center is afhankelijk van het beoogde doel.
Meestal is dit de evaluatie van een persoon in het kader van een specifieke functie (Selectie Assessment).


Een andere toepassing is de beoordeling van menselijk potentieel met het oog op verdere loopbaanontwikkeling (Development Center). Bij een Development Center wordt er meer ingezoomd op een persoonlijk ontwikkelingsplan.