HR Projecten

Advies & Consultancy

HR Flux denkt met u mee, geeft inspirerend advies en formuleert gerichte oplossingen:

 • Missie/visie oefeningen: gericht op een duurzame, toekomstgerichte HR-strategie:
  Naar welk personeelsbeleid willen we streven?
 • Competentie-audits rond sterktes/zwaktes van afdelingen, medewerkers, ... :
  Met welke kerncompetenties kan uw organisatie morgen nog succesvoller zijn?
 • Opsporen en definiëren van waarden en processen die u in uw organisatie sterker naar voor wil brengen:
  Welke organisatie wilt u zijn voor uw medewerkers?
  Welke waarden primeren?
  Hoe zorgen we ervoor dat ze een blijvend karakter krijgen?
 • Opleidingsbeleid:
  Hoe zorgen we vandaag voor de verdere ontwikkeling van de competenties die morgen onmisbaar zullen zijn?
 • HR branding:
  Hoe treedt uw organisatie performant naar buiten?
  Wat kunnen we doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor bestaande en nieuwe medewerkers?
 • Verloning en motivatie:
  Hoe (on)tevreden zijn uw medewerkers?
  Op welke manier scheppen we een motiverend arbeidsklimaat?
 • Retentiemanagement:
  Wie zijn de sleutelfiguren in uw organisatie en welk traject willen we ze aanbieden?
 • Opleidings- en ontwikkelingsbeleid:
  Een geïntegreerd, proactief beleid op deze niveaus versterkt en ontwikkelt de gewenste competenties bij uw vaste medewerkers.

Training & Coaching

 • Inwerkings- en opvolgingsprogramma's zorgen voor een sneller en beter rendement.
  HR Flux volgt de aangeworven medewerkers intensief op. Daarenboven wordt tussen de derde en vijfde maand na indiensttreding een opvolgingsgesprek ingepland.
  De gerichte feedback naar beide partijen is immers van kapitaal belang.
 • Coaching van leidinggevenden:
  Rechtstreekse verantwoordelijken worden meer en meer betrokken in het ontwikkelingsbeleid. Hun rol als 'peoplemanager' wordt dan ook steeds belangrijker.
 • Training van medewerkers:
  Het verder verfijnen van competenties bij werknemers is onmisbaar geworden. Met opleidingen voor uw medewerkers investeert u in die competenties die essentieel zijn voor uw onderneming.

Voorbeelden?

 

 • Competentierollen  • Adviesraden installeren
 • 360°-bevraging  • Verloningsstrategieën
 • Organisatie audits

 • Optimalisatie van processen

 • Workshops omtrent organogram  • Organisatie van evaluatie- en feedbacktraining
 • Training van salesploeg  • Training inzake communicatievaardigheden bij medewerkers
 • Fieldcoaching voor leidinggevenden  • Training inzake HRM topics

Verdien tot 40% terug van je advies of opleiding!

HR Flux is een erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille.
Het erkenningsnummer van HR Flux is:

  • voor advies: DV.A220193
  • voor opleiding: DV.0220192

Lees hier meer over kmo-portefeuille