KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven.

HR Flux is een erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille voor opleiding en advies.
Het erkenningsnummer van HR Flux cvba is

 • Advies: DV.A220193
 • Opleiding: DV.0220192

1. Komt uw KMO in aanmerking voor de subsidie?

Bekijk of u in aanmerking komt op de website van de KMO-portefeuille.


Met deze checklist ontdekt u of u binnenkort een beroep doet op de kmo-portefeuille:

  1. Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
  2. Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm. 
  3. Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in uw bedrijf' aan de slag.
  4. U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
  5. Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit. 

2. Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Hoeveel steun u ontvangt is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

  • Een kleine onderneming die investeert in opleidingen en advies kan 40% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 10 000 steun per jaar.
  • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal €15 000 per jaar.

   Opleiding  Advies
 Kleine ondernemingen

steunpercentage: 40%
steunplafond: € 10.000

 Middelgrote ondernemingen

 steunpercentage: 30%
steunplafond: € 15.000U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

3. Voor welke diensten kan ik een KMO-portefeuille aanvragen?

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. Wil u weten wat er precies onder opleiding of advies valt? Onderstaande definities en voorwaarden brengen raad:

Opleiding

  • Wat: vorming, hoofdzakelijk bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren
  • Wie: voor de werkenden in uw bedrijf
  • Waar: bij een geregistreerde dienstverlener
  • Inhoud: gericht op de kernprocessen van uw onderneming
  • Doel: uw Vlaamse onderneming professionaliseren

Steun van de kmo-portefeuille voor uw opleiding? Hou dan rekening met volgende voorwaarden:

  • De opleiding kost minimaal €100 – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot €25 per persoon per dag.
  • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
  • Bij elke les tekent u de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
  • De opleiding is beëindigd voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
  • Kiest u voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
  • U doet uw steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
  • Na de opleiding krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd vormingsattest. 

Advies

  • Wat: schriftelijke raadgevingen –bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren.
  • Wie: bij een geregistreerde dienstverlener
  • Inhoud: gericht op de kernprocessen van de onderneming
  • Doel: de raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf.

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie bij de kmo-portefeuille:

  1. Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
  2. Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.


Het doel? Uw onderneming vooruithelpen.

Om financiële steun te ontvangen van de kmo-portefeuille, voldoet de dienstverlening aan volgende voorwaarden:

  • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat u bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
  • Het advies staat in een geschreven document.
  • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
  • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
  • Het adviesproject moet afgerond zijn voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
  • U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
  • Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport.

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies uw onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over uw gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies.

4. Subsidies aanvragen en ontvangen

Als u voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet u uw onderneming eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat u een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met uw dienstverlener of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

Consulteer hier de procedure voor het aanvragen van subsidies.

5. Subsidies stopzetten en terugbetaling

U kunt uw subsidieaanvraag altijd stopzetten. Dit doet u online via de kmo-portefeuille waar u de reden van stopzetting opgeeft.

Consulteer hier de procedure voor het stopzetten