Procedure

Professionele kennismaking

Eerste contact met opdrachtgever - inventarisatie van noden en behoeften waarbij HR Flux het DNA van de opdrachtgever wenst te leren kennen.

Opstart procedure

In samenspraak met de opdrachtgever worden de strategie en alle modaliteiten bepaald.

Werving- en rekruteringsacties

Afhankelijk van het type profiel kunnen verschillende tools gebruikt worden: database / direct search, printcampagne, online compagne, ...

Preselectiegesprekken

De kandidaten die interesse vertonen en op basis van hun profiel weerhouden zijn worden uitgenodigd voor een 1ste gesprek in de kantoren van HR Flux.

Gesprekken bij opdrachtgever

De kandidaten die na het 1ste gesprek weerhouden blijven, worden uitgenodigd op het bedrijf zelf voor een 2de gesprek, al of niet onder begeleiding van HR Flux.

Screening van de eindkandidaten

De kandidaten die na de 2de selectieronde weerhouden blijven worden verder uitgenodigd voor een volledige screening.

Opvolging na indiensttreding

De kandidaat die opstart wordt verder opgevolgd door HR Flux. Tussen de 3de en de 5de maand van de tewerkstelling word de "nieuwe werknemer" bij HR Flux uitgenodigd voor een opvolggesprek.